انگلیسی
جمعه ٢٩ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

ساسان ملک زاده دیلمقانی

                                                           

مرتبه علمی: بورسیه دکتری 

 

سوابق شغلی

عضویت در هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ار مهرماه 1390 تاکنون

مدیرگروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، از مهرماه 1390 تا مهرماه 1391

کارمند دفتر فنی و مهندسی، شرکت مهندسین مشاور آرشن پی آذربایجان، از مردادماه 1384 تا مردادماه 1385

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.