انگلیسی
جمعه ٢٩ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

ساسان ملک زاده دیلمقانی

                                                           

مرتبه علمی: بورسیه دکتری 

 

مقالات ژورنال

1. MR. Nazari, A. Sohankar, S. Malekzadeh, A. Alemrajabi, Reynolds-averaged Navier–Stokes simulations of unsteady separated flow using the kωυ2f model”, Journal of turbulence, Vol. 10(34), 1-13, 2009.

 

2. S. Malekzadeh, A. Sohankar, Reduction of fluid forces and heat transfer on a square cylinder in a laminar flow regime using a control plate”, International journal of heat and fluid flow, Vol. 34, 15-27, 2012.

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.