انگلیسی
جمعه ٢٩ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

ساسان ملک زاده دیلمقانی

                                                           

مرتبه علمی: بورسیه دکتری 

 

ارتباط با دانشجویان

دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک

ایمیل: s.malekzadeh.d@gmail.com

        s.malekzadeh@iaushab.ac.ir

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.